Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole nr 46
Strona głowna  /  Aktualności

 

 

 

 

 

 

  
 
AKTUALNOŚCI

Grupa III ? 2018 | Tęczowe Przedszkole nr 47 w Lublinie  

 

WSPANIAŁYCH, SŁONECZNYCH

I ROZEŚMIANYCH WAKACJI

 

                                              ŻYCZĄ:

                                          DYREKCJA

                                   I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 46

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-30 20:22:14

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-24 10:20:57

Easter, Easter Eggs, Happy Easter

 

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych

proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia.

 

Niech ten wyjątkowy czas przyniesie wiarę, nadzieję i miłość,

obdarzy zdrowiem oraz stanie się źródłem optymizmu

i mocy do pokonywania codziennych trudności.

 

Dyrekcja i Pracownicy

Przedszkola nr 46

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-02 18:19:42

Dzień dobry.

 

Szanowni  Państwo,  ze względu na kryzysową sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, zostało ograniczone funkcjonowanie przedszkoli w dniach  29.03.2021r do 11.04.2021r.

W związku z tym istnieje możliwość zapisania do Przedszkola dzieci rodziców, którzy spełniają poniższe kryteria:

1) jestem rodzicem dziecka/dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) jestem rodzicem dziecka/dzieci:

a) zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonuję działania ratownicze,

f) jestem zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) jestem zatrudniony w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) jestem zatrudniony w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) jestem zatrudniony w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) jestem zatrudniony w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) jestem zatrudniony w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek .

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie dołączonego wniosku i przesłanie go wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy potwierdzającym zatrudnienie w ww. zawodach  na adres mailowy mzuk@p46.zabrze.pl. Proszę o przesyłanie maili z jednodniowym wyprzedzeniem oraz w godzinach 8.00-13.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zabrze, dnia ………………………….

 

 

WNIOSEK

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 46 w Zabrzu

 

 

 

Proszę o objęcie mojego dziecka ………………………………………………………

                                                                        (imię i nazwisko dziecka )

 

 

opieką przedszkolną w dniach od ………..… do …………..….

 

 

 

Oświadczam, że spełniam kryterium §2 ust. 4 Rozporządzenia M E i N w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561).

Proszę o podkreślenie odpowiedniego punktu (kryterium) poniżej:

1) jestem rodzicem dziecka/dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) jestem rodzicem dziecka/dzieci:

a) zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonuję działania ratownicze,

f) jestem zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) jestem zatrudniony w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) jestem zatrudniony w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) jestem zatrudniony w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) jestem zatrudniony w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) jestem zatrudniony w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek .

 

………………………………………

data i podpis rodzica

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-29 09:33:55

Szanowni Państwo...

 

Zgodnie z decyzją PPIS w Gliwicach (Sanepid) o objęciu Dzieci,

które MOGŁY  MIEĆ  KONTAKT Z  OSOBAMI ZAKAŻONYMI -

informuję, że PPIS  w Gliwicach nakazuje Dziecku/Pracownikowi poddanie się

OBOWIĄZKOWEJ  KWARANTANNIE od dnia 04.03.2021 r. do 12.03.2021 r.

 

Poniżej - linki do dokumentów przesłanych dzisiaj przez PPIS w Gliwicach:

1. informacja o kwarantannie

   http://images.dlaprzedszkoli.eu/ple46/kwarantanna-marzec-2021.PNG

2. Opinia Sanitarna o zawieszeniu zajęć w Przedszkolu

   http://images.dlaprzedszkoli.eu/ple46/opinia-sanitarna.pdf

 

Decyzję Organu Prowadzącego dodam po otrzymaniu jej z Wydziału Oświaty -

obecnie w Przedszkolu zawieszone są zajęcia na podstawie zgody

Pani Naczelnik Wydziału Oświaty w Zabrzu.

otrzymanej podczas rozmowy telefonicznej.

     Dziękuję Państwu za wyrozumiałość,

proszę o cierpliwość...

i życzę Wszystkim - Dzieciom i Rodzicom zdrowia...

            Maria Urbańczyk - dyrektor  Przedszkola

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-04 16:41:51

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

 

         Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  przekazał nam

w ramach II edycji akcji „Mogę! Zatrzymać smog”  dwa oczyszczacze powietrza.

 

      Celem kampanii edukacyjno-informacyjnej  jest rozwijanie

świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, 

w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców             

w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie,

zagrożeń wynikających ze złej jakości powietrza,

sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

 

Serdecznie  DZIĘKUJEMY :)

Przedszkole w ramach akcji otrzyma jeszcze:

* zestawy edukacyjne dla każdej grupy i dla każdego dziecka,

* ulotki edukacyjno-informacyjne,

* plakat i tablicę- piktogram informującej o stanie jakości powietrza.

 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/ple46/oczyszczacze(1).jpg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/ple46/oczyszczacz-1.jpg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/ple46/oczyszczacz-2.jpg

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-01-27 18:47:05

 

Zapraszamy wszystkie dzieci na

 

Karnawałowy Bal Przebierańców.

 

Bal odbędzie się 12 lutego w godzinach 9.00 - 11.30,

w tym dniu będą też robione dzieciom

indywidualne zdjęcia, już od godziny 8.00

Mając na uwadze obecną trudną sytuację epidemiologiczną i niezbędne wymogi sanitarne,

planujemy taką organizację balu,

aby zapewnić dzieciom zabawę

w jak najbezpieczniejszych warunkach.

 

Rodziców prosimy o przygotowanie dzieciom

karnawałowych strojów.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-01-21 19:51:46

 

 

 

Zdrowych, spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia.

 

Niech przyniosą one radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku.

 

 

życzy Dyrekcja

oraz grono Pedagogiczne

i wszyscy pracownicy Przedszkola 46

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-23 21:04:22

Dzień dobry,

proszę o wypełnienie druku

oraz odesłanie na adres

do dnia 18.12.2020 r. (piątek) do godz. 15.00

referent@p46.zabrze.pl

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/ple46/zapisy-ferie-2020.doc

                        Maria  Urbańczyk - Dyrektor Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-15 19:53:40

Drodzy Rodzice-

przekazuję decyzje PSSE w Gliwicach

dotyczącą kwarantanny  Dzieci z gr. BIEDRONKI

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/ple46/kwarantanna-biedronki.PNG

     

Obecnie - dane Państwa dzieci są wprowadzane do systemu EWP,

z którego otrzymacie powiadomienia z instrukcją dalszych działań.

                 Maria Urbańczyk - Dyrektor Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-16 11:11:33