Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole nr 46
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2021/2022
REKRUTACJA 2021/2022
http://images.dlaprzedszkoli.eu/ple46/instrukcja-potwierdzenie-woli.pdf
 
 
 Chcesz się zapisać?

W dniach od 22.02. do 01.03. 2021 r.  do godz. 15.00!!!  Przedszkole

wydawać będzie i przyjmować DEKLARACJE KONTYNUACJI

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  dla Dzieci obecnie

uczęszczających do Przedszkola nr 46 w Zabrzu.

 

Natomiast  - dla Dzieci po raz pierwszy zgłaszanych do Przedszkoli w Zabrzu -

rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Miasto Zabrze na rok 2021 / 2022

rozpocznie się  2 MARCA 2021 r.  od godz. 12:00 -

a zakończy 16 MARCA 2021 r. o godz. 15.00 .

i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

        W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

będą mogły wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym

(urodzone w roku 2018 i starsze),  zamieszkałe na terenie  Miasta Zabrze.

 

        Szczegółowe informacje o  zasadach i kryteriach rekrutacji

są opublikowane na stronie internetowej Miasta Zabrze.

       https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

 
Terminy składania dokumentów i terminy postępowania rekrutacyjnego
określone  zostały w Zarządzeniu  Nr 59/WO/2021 Prezydenta 
Miasta Zabrze - Pani Małgorzaty Mańki-Szulik  z dnia 25 stycznia  2021 r.
(link  do Zarządzenia poniżej)
 
 
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/ple46/przedszkola-z-2017.pdf
 

Terminy

Składanie  dokumentów

         22.02. 2021 r. do

                      01.03.2021 r.

                  do godz. 15.00

 

od 2 marca 2021 r.

               od godz. 12:00

do 16 marca 2021 r.

          - do godz. 15:00

 
Przyjmowanie deklaracji kontynuacji  edukacji Dziecka
w Przedszkolu nr 46 w Zabrzu
 
 
 
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 17 do 22 marca  2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata  kryteriów,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których  mowa w art. 150, ust. 7 ustawy

15 kwietnia 2021    godz.12:00

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych.

od 15 kwietnia  2021 r.

             od godz. 13:00

do 20 kwietnia  2021 r.    

           do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oswiadczenia.

 21 kwietnia 2021 r.

- godz. 12:00

Podanie  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
 

                                                                  Zapraszamy - dyrektor Przedszkola

                                                                 mgr Maria  Urbańczyk

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-15